Jobs

16.07.2019
INFECTION PREVENTION

Account Manager Flandre - Personal Protection

Nous recherchons un/une néérlandophone pour la région Anvers / Brabant Flamand / Limbourg.

 

DOEL van de functie :

Prospecteren van de markt, analyseren van de behoeften, voorstellen en onderhandelen van de oplossingen bij de toegewezen klanten, teneinde de vooropgestelde verkoopdoelstellingen te realiseren.

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN

1.     Opstellen van maand, week, dagplanning

Opstellen en intern communiceren van de commerciële maand, week en dagplanning, teneinde over een realistisch en intern overlegd werkplan te beschikken?

Dit omvat volgende kernactiviteiten:

-  Kennen en analyseren van de jaarplanning

-  Invullen van de planning in functie van budget, productlijnen, klanten en contracten/aanbestedingen

 

2.     Prospecteren van nieuwe klanten/bestaande klanten

Prospecteren van nieuwe en bestaande klanten en met hen de vragen en behoeften bespreken, teneinde oplossingen te formuleren die beantwoorden aan hun verwachtingen.

Dit omvat volgende kernactiviteiten:

-  Opstellen van de te prospecteren klanten en personen

-  Contacteren van de potentiële klanten en voorstellen van het bedrijf en zichzelf

-  Verwerven van informatie bij de klant

-  Voorstellen van de producten ahv brochures en stalen

-  Verwerven van een feedback en afspreken van verdere actie

 

3. Realiseren van de verkopen/bestellingen

Voorstellen en onderhandelen van de oplossingen aan bestaande en nieuwe klanten voor bestaande en nieuwe producten, teneinde orders die beantwoorden aan de behoeften van de klanten te noteren.

Dit omvat volgende kernactiviteiten:

-  Opstellen van de offerte

-  Uittesten van het voorgestelde materiaal

-  Informeren van de gebruikers en oplossen van eventuele tegenwerkingen

-  Onderhandelen en afsluiten van de deal

-  Plannen van de besteldatum , intern communiceren en opstellen van de forecast

 

4.     Opvolgen van de relatie met de klanten en de leveringen

Opvolgen van de commerciële relatie met elke klant, deze op regelmatige tijdstippen evalueren en waar nodig correctieve acties ondernemen, teneinde de dienstverlening aan de klanten optimaal in te vullen en deze relaties op lange termijn uit te bouwen.

 

5.     Opstellen van maand, week, dagplanning

Opstellen en intern communiceren van de commerciële maand, week en dagplanning, teneinde over een realistisch en intern overlegd werkplan te beschikken?

Dit omvat volgende kernactiviteiten:

-  Kennen en analyseren van de jaarplanning

-  Invullen van de planning in functie van budget, productlijnen, klanten en contracten/aanbestedingen

 

6.     Prospecteren van nieuwe klanten/bestaande klanten

Prospecteren van nieuwe en bestaande klanten en met hen de vragen en behoeften bespreken, teneinde oplossingen te formuleren die beantwoorden aan hun verwachtingen.

Dit omvat volgende kernactiviteiten:

-  Opstellen van de te prospecteren klanten en personen

-  Contacteren van de potentiële klanten en voorstellen van het bedrijf en zichzelf

-  Verwerven van informatie bij de klant

-  Voorstellen van de producten ahv brochures en stalen

-  Verwerven van een feedback en afspreken van verdere actie

 

7. Realiseren van de verkopen/bestellingen

Voorstellen en onderhandelen van de oplossingen aan bestaande en nieuwe klanten voor bestaande en nieuwe producten, teneinde orders die beantwoorden aan de behoeften van de klanten te noteren.

Dit omvat volgende kernactiviteiten:

-  Opstellen van de offerte

-  Uittesten van het voorgestelde materiaal

-  Informeren van de gebruikers en oplossen van eventuele tegenwerkingen

-  Onderhandelen en afsluiten van de deal

-  Plannen van de besteldatum, intern communiceren en opstellen van de forecast

 

8.     Opvolgen van de relatie met de klanten en de leveringen

Opvolgen van de commerciële relatie met elke klant, deze op regelmatige tijdstippen evalueren en waar nodig correctieve acties ondernemen, teneinde de dienstverlening aan de klanten optimaal in te vullen en deze relaties op lange termijn uit te bouwen.

Dit omvat volgende kernactiviteiten:

-  Bepalen van de contactpersoon, termijn van opvolging en opvolgingscriteria

-  Meten van het resultaat

-  Toepassen van correctieve acties

 

9.     Rapporteren over de resultaten

Rapporteren over de behaalde commerciële resultaten en deze vergelijken met de vooropgestelde doelstellingen, teneinde het management de mogelijkheid te bieden een inzicht te verwerven in de persoonlijke werking en perspectieven op commercieel vlak.

Dit omvat volgende kernactiviteiten:

-  Opstellen van het dagrapport

-  Analyseren van de resultaten

-  Terugkoppelen van de gegevensanalyses naar de BUM

 

Takenpakket– niet limitatief

Zakencijfers ontwikkelen in de regio door klantenbinding (nieuwe klanten met nieuwe producten zoeken, klanten naar hogere profiel brengen).

Strategie zoals bepaald volgen en toepassen zodoende om de objectieven te behalen.

 

Kennis vereisten

  • Meertaligheid (NL, FR, UK)
  • Humaniora met 3-tal medisch studiejaren
  • Hogere studies

Ervaring

  • 3-tal jaar ervaring in de ziekenhuiswereld met medical devices

Bekwaamheden

  • Onderhandelingservaring
  • Informatica
  • Productkennis en concurrentie
  • Communicatievaardigheden
  • Planning en organisatie van het werk

ZIN OM ERIN TE VLIEGEN?

Stuur je CV naar naar Roxane Leloup: roxane@nuwhi.be en vertel ons iets meer over jezelf.

We laten snel van ons horen!

 

Postuler pour ce job

Veuillez Remplir le formulaire

( 1 ) Conditions d'utilisation de vos données personnelles

En vous inscrivant, vous acceptez que Hospithera mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but de répondre à votre demande et à la relation qui peut en découler.

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, Hospithera s'engage à ne pas divulger, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d'autres entités, entreprises ou organismes, quels qu'ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD) de 2018 sur la protection des données personnelles.

Pour en savoir plus, veuillez consultez notre politique de confidentialité

Contact

Contacter la division Contact général