Jobs

20.11.2017
SURGERY

Sales manager / Account Manager / Technical Advisor - Spine Surgery

Hospithera, opgericht in 1962, verdeelt medische hulpmiddelen ontwikkeld door betrouwbare leveranciers met een internationale reputatie. Door de jaren heen is Hospithera uitgegroeid tot de bevoorrechte partner van ziekenhuizen en gezondheidsprofessionals, dankzij een toegewijd verkoopsteam en oplossingen op maat. Hospithera maak deel uit van The Surgical Company Group (www.surgcomp.com).

Het departement Spine Surgery biedt innovatieve producten van zeer hoge kwaliteit aan voor neurochirurgie en orthopedie.

Functie: Sales Manager / Account Manager / Technical Advisor - Spine Surgery

-       Je bent verantwoordelijk voor de expansie van onze Spine Surgery producten (instrumenten en implantaten) in Vlaanderen.
-       Na je opleiding ben je in staat de behoeften van de klant in kaart te brengen en hem adequate oplossingen voor te stellen.
-       Jouw contactpersonen binnen het ziekenhuis zijn chirurgen en andere professionals actief in het operatiekwartier; sterili en apotheek.
-       Je biedt ondersteuning op gebied van peroperatieve instrumentatie.
-       Je werkt van thuis uit en rapporteert aan de Divisie Manager Surgery.


Ben jij het commerciële talent dat wij zoeken?  

Je bent een geloofwaardige en professionele partner voor je klanten:

 • Je hebt een hogere opleiding genoten (verpleging, fysiotherapie, ...)
 • Je hebt bij voorkeur ervaring op gebied van Spine / Trauma / Orthopedisch
 • Je hebt een verzorgde uitstraling, bent beleefd
 • Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en je kunt meepraten over diverse onderwerpen.
 • Je bent Nederlandstalig (moedertaal) en spreekt goed Frans en Engels.
 • Je beschikt zeker over een visie!
 • Je bent een verkoper in hart en nieren, dynamisch en leergierig
 • Zelfdiscipline, doorzettingsvermogen, overtuigingskracht behoren tot je kwaliteiten
 • Je bent georganiseerd en flexibel in het managen van je taken

Wat kan Hospithera jou bieden?

 • Je krijgt een boeiende en uitdagende functie met een zeer grote mate van autonomie. Een open bedrijfscultuur waarin geluisterd wordt naar de mening van de medewerkers. Een competitief salaris, een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen en een representatieve bedrijfswagen.

Interesse? Soliciteer hieronder !

-------

La société Hospithera, fondée en 1962, distribue des dispositifs médicaux développés par des fournisseurs fiables ayant une réputation internationale. Au fil des années, Hospithera est devenu le partenaire privilégié des hôpitaux et des professionnels de la santé, grâce à une équipe de vente dédiée et à des solutions sur mesure. Hospithera fait partie du groupe The Surgical Company (www.surgcomp.com).

 

Le département Spine propose des produits innovants de très haute qualité pour la neurochirurgie et l'orthopédie.

Fonction: Sales Manager / Account Manager / Technical Advisor - Spine Surgery

- Vous êtes responsable de l'expansion de nos produits Spine (instruments et implants) en Flandre.
- Après votre formation, vous êtes en mesure de cartographier les besoins du client et de proposer des solutions adéquates.
- Vos contacts au sein de l'hôpital sont des chirurgiens et autres professionnels actifs dans la salle d'opération; la sterili et la pharmacie.
- Vous offrez un soutien dans le domaine de l'instrumentation peropératoire.
- Vous travaillez de chez vous et rendez compte au chef de division chirurgie.

Êtes-vous le talent commercial que nous recherchons?
Vous êtes un partenaire crédible et professionnel pour vos clients:
• Vous avez une formation supérieure (soins infirmiers, physiothérapie, ...)
• Vous avez de préférence une expérience en rachis / traumatologie / orthopédie
• Vous avez une apparence soignée, vous êtes poli
• Vous avez d'excellentes aptitudes sociales et vous pouvez discuter de divers sujets.
• Vous êtes néerlandophone (langue maternelle) et maîtrisez bien le français et l'anglais.
• Vous avez une vision!
• Vous êtes un vendeur de cœur et d'âme, dynamique et désireux d'apprendre
• L'autodiscipline, la persévérance, la persuasion sont parmi vos qualités
• Vous êtes organisé et flexible dans la gestion de vos tâches

Qu’est-ce qu’Hospithera peut vous offrir ?

Nous vous proposons un travail intéressant et stimulant avec un très haut degré d'autonomie,
et ce, dans une société stable, avec une solide réputation et une expérience de plus de 55 ans sur le marché.
Une culture d'entreprise ouverte ou l’on écoute l'opinion des employés.

Un salaire compétitif, un package d'avantages extra-légaux attractif et une voiture de fonction.

Vous êtes intéressés ? Postulez ci-dessous !

Apply for this job

Please complete the form

Contact


 • Stéphane Weschsler

  DIVISION MANAGER

  Contact
Contact the division General contact